<kbd id='7f8ab1ec9c'></kbd><address id='7f8ab1ec9c'><style id='7f8ab1ec9c'></style></address><button id='7f8ab1ec9c'></button>

          NOV30

          明星艳史

          DSO Shell DSO150 Sklapanje - Video
          DSO Shell DSO150 Sklapanje - Video

          Nedavno sam naru?io mali digitalni osciloskop pod nazivom DSO Shell (DSO150) kojeg pravi kineska firma JYETech. Ure?aj se kupuje kao DIY KIT, ?to zna?i da je potrebno ne?to sklapanja dok ne proradi.

          Moram priznati da sam prijatno iznena?en sa onim ?to sam dobio. Ovaj DSO je fina igra?ka koja stvarno dobro mo?e poslu?iti za debagiranje signala koji idu do maksimalno 200kHz i 50Vpk (100Vpp).

          Cijeli proces monta?e sam snimao kamerom, pa ga mo?ete pogledati.


          Komentari

          JAN3

          明星艳史

          IR dimmer svjetla v2 objavljen
          IR dimmer svjetla v2 objavljen

          Ovdje je predstavljena modifikacija popularnog IR dimmera svjetla v1 kojeg tako?e trebate pogledati. Modifikacija je vi?e hardverske prirode nego softverske ali omogu?uje da dimer radi "bez nule" odnosno nije mu potrebna i nula i faza kao na prethodnoj verziji. Bitna napomena je da je izvorni kôd programa dostupan za download pa mo?ete sami praviti modifikacije po ?elji!

          Mogu?nosti firmware-a su iste kao i na prethodnoj verziji, ali ?emo ih ovdje svakako navesti: softstart, soft down, u?enje tastera RC5 i NEC daljinskih upravlja?a,kontrola ja?ine osvjetljenja samo preko daljinskog upravlja?a u 10nivoa, pam?enje zadnjeg pode?enog nivoa po isklju?enju svjetla nadaljinskom upravlja?u, sleep timer u trajanju od 2min za 50Hz verziju, a1,6min za 60Hz verziju, ON/OFF kontrola preko zidnog tastera.


          Komentari

          MAJ27

          明星艳史

          Kako iskoristiti piezo kristal kao dugme
          Kako iskoristiti piezo kristal kao dugme

          Ako ikad osjetite potrebu za neuni?tivim robusnim dugmetom, trebali bi ozbiljno razmisliti o kori?tenju piezo kristala. Piezo kristal ima svojstvo da generi?e napon kada se na njega primjeni mehani?ka sila. Ovo svojstvo se zove piezoelektri?ni efekt. Ovaj kristal se tako?e koristi i u senzorima udarca/vibracije u auto alarmima.

          Da bi sa ovim kristalom uspjeli aktivirati relej ili tranzistorski izlaz za kontrolu druge elektronike, potrebno je napraviti elektri?no kolo koje ?e vr?iti produ?avanje tog kratkog impulsa kao i kolo za debouncing. Za jedno i drugo je odabran NE555 u konfiguraciji monostabila ?iji je ulaz spojen na izlaz tranzistora kojeg otvara upravo piezo kristal. Nakon dodirivanja pizeo kristala, otvara se tranzistor koji okida NE555 a koji na svom izlazu daje impuls od ta?no 1 sekund.

          Izvor: awall99


          Komentari


          MAJ23

          RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim

          RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim
          RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim

          Ako imate vi?ka RGB LED trake mo?ete relativno brzo napraviti odgovaraju?i kontroler za fino ambijentalno LED osvjetljenje.

          Ovdje je predstavljen be?i?ni kontroler za RGB LED-ice koji je u mogu?nosti da nau?i kodove va?eg postoje?eg daljinskog od TV-a. Kori?ten je stari dobri PIC16F84 a program je pisan u PICBasicu. Trenutno implementirani protokoli su za daljinske od: Nokia, Sony i Philips. Uz malo truda, mo?ete dodati podr?ku i za neke druge nestandardne protokole.


          Komentari

          MAJ5

          Elektronika mati?nog sata

          Elektronika mati?nog sata
          Elektronika mati?nog sata

          Stari zidni satovi koji su se koristili u ustanovama poput ?kola,fabrika i bolnica su jako primamljivog izgleda. Veoma su izdr?ljivi iskoro nikad se ne kvare zato ?to je mehanizam u njima vrlo jednostavan.

          Oni imaju samo jedan impulsni motor bez ikakvih daljnjih komplikacija.Ovo ujedno predstavlja i problem jer takav sat ne mo?e raditi samostalno- potreban mu je elektri?ni sklop koji se zove mati?ni sat.


          Komentari

          MAR24

          SafeDrop - sigurna dostava paketa

          SafeDrop - sigurna dostava paketa
          SafeDrop - sigurna dostava paketa

          Da li su dani izgubljenih po?iljki pro?li? Ne vjerujemo, ali mo?da smo korak prema rje?enju, barem ?to se ti?e lokalne dostave.

          [David] je uspio osmisliti "sigurnu kutiju" odnosno ?itav sistem kojeg bi koristila po?ta ili lokalne kurirske slu?be za dostavu paketa. Ta kutija je zaklju?ana od po?iljaoca paketa i samo je primaoc mo?e otklju?ati tako ?to ?e skenirati barkod kojeg mu je poslao po?iljaoc. Elektri?na brava u kutiji je napravljena sa servo motorom a elektronika je ra?ena sa Intel Edison IoT razvojnom plo?icom.

          Mo?da i jeste overkill, ali svakako dokazuje koncept.

          Izvor: David Xie


          Komentari

          MAR23

          Otklju?avanje ulaznih vrata kori?tenjem ?ifre

          Otklju?avanje ulaznih vrata kori?tenjem ?ifre
          Otklju?avanje ulaznih vrata kori?tenjem ?ifre

          Ako imate interfon u stanu a dosadilo vam je otklju?avati ulazna vrata sa klju?em, ovo bi mogao biti va? slijede?i projekat.

          Radi se o dodatku za analogni interfon koji se instalira u stanu, a slu?i za otklju?avanje ulaznih vrata unosom ?ifre. Naravno, ne radi se o klasi?nom unosu ?ifre na tastaturi nego se ona unosi pritiskom na dugme zvona. Da bi projekat bio jo? interesantniji, njegov autor je napravio i audio player koji na interfon pu?ta razne zvukove kada se unese pogre?na ?ifra.

          Izvor: Pawe?


          Komentari

          MAR22

          Hrvatski Arduino - Croduino iz e-radionice

          Hrvatski Arduino - Croduino iz e-radionice
          Hrvatski Arduino - Croduino iz e-radionice

          Ovog puta vam kroz nagradnu igru predstavljamo hrvatski projekt Arduino kompatibilnih plo?ica nazvan Croduino. Kreirala ga je ekipa iz firme e-radionica.com, a radi se o nekoliko plo?ica koje su u potpunosti kompatibilne s Arduinom.

          Jedna od tih plo?ica je Croduino Basic2 koji na sebi ima Atmega328 i CP2102 USB kontroler. Tu je jo? i Damba koji je "wearable" a na sebi ima Attiny85. Najnovija plo?ica u asortimanu na sebi ima ESP8266 WiFi modul i u potpunosti se programira iz Arduino okru?enja!

          ?itajte dalje da vidite kako mo?ete osvojiti Croduino set za po?etnike!


          Komentari

          prijatelji sajta

          sponzorirani linkovi

          reklame